Yrityskaupat asiantuntevasti

Yrityskauppa on varsin monimutkainen prosessi, jonka hoitamisessa on ehdottomasti syytä kääntyä asiantuntijan puoleen. Kun kyseessä on yrityksen myynti tai osto, toimintamme kattaa koko prosessin aina yrityksen analysoinnista arvonmäärityksen kautta ostajien tai myyjien etsimiseen ja kaupan loppuunsaattamiseen. Hyvin usein yrityskaupan kynnyskysymykseksi nousee ostajan rahoituksen hankkiminen. Pitkän rahoitusalan kokemuksen ja hyvien rahoittajasuhteiden myötä kykenemme tarvittaessa avustamaan myös rahoituksen hankinnassa. Usein järjestelyissämme onkin pankkien lisäksi mukana myös Finnvera Oyj. Lisäksi toimimme joustavasti yhteistyössä eri pääomasijoittajien kanssa.

Yrityksen myynti kestää tyypillisesti 6 – 12 kk. Prosessi alkaa yrityksen liiketoiminnan ja sen tilinpäätöksen tarkalla analysoinnilla. Hyvin usein yritystä on myös viisasta valmistella myyntikuntoon ennen varsinaisen myynnin aloittamista. Yleensä tarkoituksena on ”laihduttaa” yritystä, jotta kauppahinta saataisiin ostajia kiinnostavammaksi. Tämä ei luonnollisestikaan tarkoita sitä, että myyjä jäisi näin vähemmälle, vaan hän saa varoja vain ehkä vähän eri tavalla.

Yrityksen myynti on luottamusasia

Kun yritykselle on analyysin ja arvonmäärityksen kautta löydetty realistinen hinta, laaditaan yrityksestä esittelyaineisto (yrityspresentaatio) ja ostajille luovutettava infopaketti. Tämän jälkeen alkaa ostajien etsintä. Teemme kaikki myyntiin liittyvät tiedustelut ja yhteydenotot luottamuksellisesti emmekä ylläpidä mitään julkisia netti- tms. välityspalveluja. Näin yrityksenne myyntisuunnitelmat pysyvät vain erikseen valittujen tahojen tiedossa eikä tieto leviä liian aikaisin esim. työntekijöiden tai kilpailijoiden tietoon. Pääsääntöisesti edellytämme aina kirjallista salassapitositoumusta ennen tietojen luovuttamista.

Toimimme henkiökohtaisena edunvalvojana koko prosessin ajan

Kun kiinnostunut ostaja sitten on löytynyt, alkaa varsinainen neuvotteluvaihe. Hoidamme prosessiin liittyvät lukuisat neuvottelut ja lisäselvitykset ja käymme ostajan kanssa läpi järjestelyyn liittyvät usein mutkikkaatkin yksityiskohdat. Kun kauppa toteutuu, alkaa kauppakirjojen ja lukuisten muiden siihen liittyvien sopimusten laadinta. On erittäin tärkeää korostaa, että olemme toimeksiantajan rinnalla hänen henkilökohtaisena edunvalvojanaan ja pyrimme mahdollisuuksien mukaan valvomaan nimenomaan toimeksiantajamme etua koko prosessin ajan.

HALUATKO TIETÄÄ LISÄÄ? OTA YHTEYTTÄ ASIANTUNTIJAAN