Sukupolvenvaihdos veroviisaasti

Sukupolvenvaihdos on aina herkkä asia eikä kyseessä todellakaan ole pelkkä juridinen tai verotekninen järjestely. Lisäksi ehkä vain 25 – 30 % tilanteista on sellaisia, joissa jatkaja löytyy omasta perheestä, joten hyvin usein ostajaa joudutaankin etsimään oman perhepiirin ulkopuolelta. Sukupolvenvaihdosta ei tulekaan käsittää pelkästään perheen sisäisenä järjestelynä. Kyse on nimenomaan YRITYKSEN sukupolvenvaihdoksesta. Viimekädessä on yhdentekevää, jatkaako yrityksen toimintaa oman perheen jäsen, joku työntekijöistä tai ehkä ulkopuolinen uusi yrittäjä. Yrityksen ja sen työntekijöiden, asiakkaiden ja tavarantoimittajien kannalta keskeistä on, että yritystoiminta jatkuu, työpaikat säilyvät, eikä ehkä vuosikymmenienkin aikana saavutettua osaamista menetetä. Useimmat yrittäjät ovatkin kovasti huolissaan siitä, että heidän vuosien työnsä tuloksena syntyneen yrityksen toiminta päättyisi.

Sukupolvenvaihdos voidaan käytännössä toteuttaa lukuisin eri tavoin. Sen lisäksi käytössä on verohuojennuslainsäädäntö, jota hyödyntämällä sukupolvenvaihdos voidaan parhaimmillaan toteuttaa jopa kokonaan ilman veroseuraamuksia. Neuvoni onkin: Älä jää pohtimaan erilaisia loputtoman hankalilta tuntuvia teknisiä toteutusvaihtoehtoja tai verotuksellisia kysymyksiä. Tärkeintä on selvittää, mitä eri osapuolet asiasta ajattelevat ja mikä olisi kaikkien kannalta tyydyttävä lopputulos. Asiantuntija kykenee kyllä useimmissa tapauksissa rakentamaan sellaisen toteutusmallin, jolla tuo lopputulos saavutetaan edullisin veroseuraamuksin.

Tunteet mukana laskelmien lisäksi

Sukupolvenvaihdokseen liittyy usein myös melkoinen määrä tunnetta. Isä tai äiti tekee päätöstä aktiivisesta työelämästä luopumisesta, jatkajaksi ajateltu jälkeläinen pohtii ehkä yrittämisen riskejä, vanhempien eläkeajan ansiot askarruttavat ja myös se, jäävätkö perheen muut lapset nyt kokonaan huomioimatta? Usein perheen sisäisissä keskusteluissa on sukupolvenvaihdosta parhaimmillaankin  kosketeltu ehkä vain teknisenä ratkaisuna, mutta paljon on vielä puhumatta.

Olin itse mukana oman perheyrityksemme sukupolvenvaihdoksessa 80-luvun puolivälissä, joten ajatukset ovat minulle tuttuja. Myöhemmästä kokemuksesta voin vakuuttaa, että ulkopuolisen henkilön mukanaolo helpottaa merkittävästi asian käsittelyä ja keventää ilmapiiriä. Olen vuosien varrella suunnitellut melkoisen määrän sukupolvenvaihdoksia, joista kertyneet kokemukset ovat käytössänne.

Nyt rohkeasti liikkeelle

Moni asia askarruttaa ja mielessä pyörivien kysymysten määrä on aina melkoinen. Yli sadan sukupolvenvaihdoksen kokemuksella voin kuitenkin vakuuttaa, että vaikeinta on toimeen tarttuminen. Sen jälkeen helpottaa ja asiat kyllä selviävät. Jos sukupolvenvaihdosta olisi jo aika ruveta pohdiskelemaan, kehotan kääntymään hyvissä ajoin luottamuksella puoleeni.

Pekka Manelius

HALUATKO TIETÄÄ LISÄÄ? OTA YHTEYTTÄ ASIANTUNTIJAAN