Yrityksen kasvun ja investointien rahoitus

Rahoituksen ammattilaisen apu on tyypillisesti tarpeen tilanteissa, jolloin halutaan järjestellä olemassa olevaa rahoitusta tarkoituksenmukaisempaan tai edullisempaan muotoon tai suunnitteilla on merkittävä investointi, kuten yrityskauppa, sukupolvenvaihdos tai vaikkapa toimitilainvestointi.

Rahoitusjärjestelyissä suurimmaksi pullonkaulaksi osoittautuu yllättävän usein se, että asiakas ja pankki tai muu rahoittaja eivät ehkä täysin ymmärrä toisiaan. Harvalla yrityksellä on palveluksessaan rahoituksen ammattilaista ja harvalla pankkiirilla taas esimerkiksi yrittäjäkokemusta. Asiakas ei myöskään yleensä osaa pukea hankettaan ammattilaisten edellyttämään kirjalliseen muotoon eikä yrityksessä ole tietoa kulloiseenkin tilanteeseen soveltuvista erityisrahoitusmuodoista. Eri rahoitusmahdollisuuksien kirjo ja niiden sisältämät erityisehdot ovat oma maailmansa, joka on tunnettava, jotta löydetään kuhunkin tilanteeseen sopivin, edullisin ja toteutuskelpoisin malli. Olemme apunanne myös rahoitusneuvottelutilanteissa pankeissa ja muissa rahoittajissa.

Toimiva ja testattu rahoitusratkaisu

Yritysrahoitus perustuu aina hankkeen ennustettavissa olevaan kannattavuuteen ja kassavirtoihin, joten laadimme puolestanne tarvittavan aineiston, mm. hankeselvityksen, suunnittelemme toimivan rahoitusrakenteen ja tuotamme tarvittavan kirjallisen aineiston ennusteineen ja kassavirtalaskelmineen. Tarvittava numeroaineisto tuotetaan suunnitteluohjelmistolla, jonka avulla kykenemme simuloimaan tulevien vuosien kassavirtoja, tunnuslukuja, tuloslaskelmia ja taseita.

Rahoittajat saavat esityksestä luottovalmistelussa tarvitsemansa tiedot ja valmiiksi pohditun ja perustellun ratkaisun, jonka toimivuus on testattu kassavirtasimulaatioilla. Tämä vähentää merkittävästi rahoittajan valmistelutyön määrää ja nopeuttaa näin rahoituspäätöksen tekoa. Näin luonnollisesti myönteisen rahoituspäätöksen saaminen on myös todennäköisempää. Ennen kaikkea on kuitenkin tärkeää pyrkiä varmistamaan, että suunniteltu hanke todella on taloudellisesti järkevä ja toteutuskelpoinen.

Tarjoamme käyttöönne hyvät rahoittajasuhteet ja lähes 30 vuoden rahoituskokemuksen mitä erilaisimmista investointi-, yrityskauppa- ja käyttöpääomarahoitustilanteista ja rahoituksen kilpailutuksista. Mikäli siis rahoitus on ongelma tai tarvitsette apua sen suunnittelussa, kannattaa kääntyä puoleemme.

HALUATKO TIETÄÄ LISÄÄ? OTA YHTEYTTÄ ASIANTUNTIJAAN