Ajankohtaisia neuvoja sukupolvenvaihdosta tai yrityksen myyntiä harkitsevalle   

Mikään ei ole helpompaa kuin siirtää vaikeita ja isoja päätöksiä tuonnemmaksi. Nyt tähän on tarjolla vielä erinomaisen hyvä lisäsyy, sillä onhan talouden tilanne varsin sumuinen eikä tulevaisuudestakaan ole varmaa tietoa. Näin on jatkunut jo vuosia eikä epävarmuuden hälvenemistä ole vieläkään näköpiirissä. Mitä siis tulisi sukupolvenvaihdosta pohtivan yrittäjän ajatella tässä tilanteessa? Pyrin tässä kirjoituksessa antamaan sukupolvenvaihdosta suunnittelevalle joitakin konkreettisia käytännön neuvoja, jotka rohkaisevat etenemään usein varsin hankalaksi koetussa asiassa. Tekstissä sukupolvenvaihdos ei tarkoita vain perheen sisäisiä järjestelyjä, vaan tilannetta, jossa yrittäjyys siirtyy tavalla tai toisella nuorempiin käsiin.

Milloin on oikea aika?

Yrittäjälle työstä luopuminen on luonnollisesti suuri päätös, lähes yhtä suuri, kuin yrittäjäksi ryhtyminen aikoinaan. Moni varmaan muistelee niitä aikoja kaiholla. Yrittäjäksi ryhtyminen kun edellytti aikamoista optimismia ja joskus hulluuttakin. Moniko silloin pohdiskeli vuosikausia varmistaakseen, että aloittamisajankohta oli varmasti paras mahdollinen? Jos silloin oikean ajankohdan pohtimiseen olisi käytetty yhtä paljon aikaa kuin nyt yrityksestä luopumisen pohtimiseen, ei useimmista meistä varmasti olisi koskaan tullut yrittäjiä. Mihin on siis yrittäjältä edellytettävä rohkeus nyt hävinnyt, kun sitä tarvitaan?

Suhdanteet tulevat ja menevät, mutta elämä jatkaa kulkuaan. Sukupolvenvaihdos tulee yksinkertaisesti aloittaa silloin, kun yrittäjän on aika antaa tilaa nuoremmilleen. Tämä aika on usein käsillä siksi, että yrityksen työntekijät ja asiakkaat edellyttävät varmuutta toiminnan jatkumisesta. Myös todennäköinen jatkaja saattaa jo olla kyllästynyt ikuiseen odottamiseen ja katselee muita vaihtoehtoja eikä yrittäjän itsensäkään jaksamisesta kovin pitkään enää ole takeita. Uhkana onkin, että pähkäilyn myötä yrityksen kehittäminen ja sitä myötä sen arvo ja toiminnan jatkamisen edellytykset heikkenevät kaiken aikaa.

Kokemukseni on opettanut, että sukupolvenvaihdoksen suunnittelua ei juuri koskaan voi aloittaa liian aikaisen, mutta sen sijaan surullisen usein kyllä aivan liian myöhään. Parhaiten sukupolvenvaihdos sujuu silloin, kun yrittäjä on vielä voimissaan ja aktiivisesti kiinni tekemisessä ja kykenee näin auttamaan jatkajaa hyvään alkuun. Vaikka irtautuminen ei olisikaan vielä tämän päivän asia, on mukava tehdä töitä, kun tietää, miten eläkkeelle siirtyminen sitten muutaman vuoden kuluttua tapahtuu.

Kun aika on käsillä, ei siis ole syytä jäädä odottamaan taloustilanteen paranemista. Jos jää odottamaan ”varmaa” hetkeä, ei sellaista uskoakseni tule ehkä koskaan. Tekosyynä se on toki aina yhtä käyttökelpoinen. Ja onhan huonoissa ajoissa hyvätkin puolensa. Usein huono aika tarjoaa nimittäin verotuksellisesti edullisen ajankohdan yritysvarallisuuden siirtämiseksi tuleville polville. Verottajan arvostukset kun ovat usein tuolloin varsin alhaisella tasolla.

Ensimmäinen ohjeeni on: Tartu asiaan nyt.

Miten alkuun?

Kokemuksesta sanoisin, että ylivoimaisesti vaikeinta sukupolvenvaihdoksessa on aloittamispäätöksen tekeminen. Yrittäminenhän on meille yrittäjille elämäntapa, josta luopuminen on luonnollisesti iso päätös. Useimmille meistä on kuitenkin tärkeää, että luomamme yritys voisi jatkaa toimintaansa myös meidän jälkeemme. Työntekijöistä halutaan pitää huolta eikä asiakkaitakaan haluttaisi jättää oman onnensa nojaan. On myös hyvä muistaa, että lähes aina yritystoimintaa jatkava tarvitsee luopujan apua ja neuvoja alkutaipaleesta selvitäkseen. Yrittäjää tarvitaan siis usein vielä vaihdoksen jälkeenkin ja erityisesti näin on silloin, jos jatkaja löytyy omasta perheestä. On varsin tyypillistä, että ihan ensivaiheessa yrittäjän arki ei ehkä muutu kovinkaan paljon.

Pitkäkin matka alkaa aina ensimmäisellä askeleella. Sukupolvenvaihdoksen kyseessä ollessa ensimmäinen askel on aloituspäätöksen tekeminen. Aloitus sujuu helpommin, jos ensimmäisessä vaiheessa päätetään vain selvittää asiaa. Kokeneen ammattilaisen laatimassa sukupolvenvaihdossuunnitelmassa selvitetään eri jatkaja/ostajamahdollisuuksia, yrityksen arvoa, luopujan ja jatkajan veroseuraamuksia ja mahdollisia verohuojennuksia jne. ja annetaan lopuksi perusteltu toimenpide-ehdotus.

Toinen ohjeeni on: Riittää, kun teet päätöksen aloittaa sukupolvenvaihdoksen selvitys.

 Kuka jatkaisi tai ostaisi?

On hienoa, jos omasta perheestä löytyy nuoria yrittäjän uralle haluavia jatkajia. Valitettava tosiasia kuitenkin on, että vain noin 25 %:ssa tapauksia näin on asian laita. Poikkeuksetta toiminkin aina siten, että kartoitan ensin perheen tai suvun mahdolliset jatkajaehdokkaat. Seuraavaksi kartoitan yrityksen henkilökunnan ja jos näistäkään ei löydy jatkajaa, selvitetään potentiaaliset ulkopuoliset ostajat.

Kolmas ohjeeni on: Ei kannata pohdiskella jatkajakysymystä yksin. Kokenut ammattilainen löytää usein sellaisiakin vaihtoehtoja, jotka eivät itselle juolahda ehkä mieleen ja yhdessä löydämme lopulta varmasti aina ratkaisun.

Minkä arvoinen yritykseni on?

Kauppatorin kahvikioskilta löytyy aurinkoisena aamupäivänä lukuisa joukko viisaita, jotka osaavat suoralta kädeltä vastata tuohon kysymykseen. Todellisuudessa yrityksen arvon määrittäminen on kuitenkin pitkää kokemusta ja monipuolista ammattitaitoa edellyttävä haasteellinen tehtävä, johon kokenutkaan ammattilainen ei kykene vastaamaan perehtymättä kunnolla ensin yhtiön tilaan ja sen toiminta-olosuhteisiin.

Neljäs ohjeeni on: Arvon pohdintaan ei kannata itse käyttää aikaa, sillä se selviää aina osana asiantuntijan tekemää kattavaa suunnitelmaa.

Mistä rahat?

Talouden turbulenssi on johtanut rahoitusmarkkinoiden kiristymiseen ja raha on usein tiukalla. Sellaisessa tilanteessa hyvä sukupolvenvaihdossuunnitelma ja taidolla laadittu rahoitusratkaisu ovat hyväksi avuksi. Hyvin suunnitellulle ja toimivalle sukupolvenvaihdokselle on kansainvälisistä suhdanteista ja rahoitustilanteista riippumatta edelleen tarjolla järkevää rahoitusta. Kokeneen asiantuntijan tiedossa on vaihtoehtoisia rahoitusmahdollisuuksia, joita voidaan soveltaa tapauskohtaisesti. Lisäksi on hyvä muistaa, että varsinkin perhepiiristä tulevan jatkajan tapauksessa ulkopuolista rahaa ei välttämättä tarvita lainkaan.

Viides ohjeeni on: Useimmissa tapauksissa rahoitus on järjestettävissä. Älä siis pohdi sitä.

Lahja, kauppa vai mikä?

Perheen sisäisissä järjestelyissä tulee aina pohtia, onko luovuttajilla oikeasti rahan tarvetta. Kokemukseni mukaan erilaiset lahjajärjestelyt ovatkin viime vuosin olleet huomattavasti yleisempiä kuin aikaisempina vuosina. Varsin tyypillistä on, että järjestely toteutetaan lahjanluonteisena kauppana, jossa jatkaja saa vaikkapa puolet yrityksestä lahjana ja siten maksaa vain toisesta puolesta.

Kuudes ohjeeni on: Älä käytä aikaasi erilaisten veroteknisten ja juridisten kysymysten pohdintaan, vaan keskity siihen, minkälainen lopputulos olisi sinulle mieluisin. Asiantuntija kyllä suunnittelee sitten tilanteeseen sopivan ja verotuksellisesti edullisimman teknisen ratkaisumallin.

Verottajahan vie lopulta kaiken?

Tosiasia on, että veroseuraamukset ovat sukupolvenvaihdoksessa usein varsin kohtuulliset. Olen vienyt läpi lukuisia sukupolvenvaihdoksia, joiden ainoa veroseuraamus luopujalle ja jatkajalle on ollut 1,6 %:n varainsiirtovero. Omasta kokemuksestani voinkin todeta, että en muista viimeksi kuluneen kymmenen vuoden ajalta yhtään kohdalleni osunutta sukupolvenvaihdosta, josta olisi luovuttu verotuksellisista syistä. Ensin tulee selvittää, mikä on tavoitteena ja suunnitella siihen johtava polku mahdollisimman veroedullisesti. Varmin tie epäonnistuneeseen lopputulokseen on, kun keskeiseksi tavoitteeksi nostetaan verojen välttäminen tai niiden minimointi.

Seitsemäs ohjeeni on: Vero on sukupolvenvaihdoksessa kertaluonteinen maksu, jonka minimoinnin ei saa antaa ratkaista laadukasta lopputulosta.

Yhteenveto

Ongelmien pähkäily ja erilaisten ”hyvien” neuvojen pyöritteleminen yksin ei johda mihinkään. Yrittäjäkollegat ja muut hyvää tarkoittavat henkilöt eivät useimmiten ole näiden asioiden erityisosaajia eikä kaikille sopivaa yhtä ratkaisua ole olemassa. Väärä ja huolimaton toteutus voi johtaa merkittäviin turhiin veroihin. Toimivien ratkaisujen löytäminen edellyttää aina hyvää ammattitaitoa ja pitkää asiantuntijakokemusta.

Sukupolvenvaihdos ei myöskään ole pelkkä juridinen asiakirjanippu tai verotekninen harjoitus. Se on kokonaisuus, jossa tulee huomioida tasapuolisesti esim. yrityksen toimintakyvyn säilyminen ja sen edellyttämä rahoitus myös jatkossa. Samalla ratkaisun tulee olla sekä luopujien että jatkajien kannalta järkevä ja heidän hyväksyttävissään. Mikäli ulkopuolista rahoittajaa tarvitaan, tulee ratkaisun ja esim. kauppahinnan vastata myös rahoittajan näkemystä.

Jos jatkajina ovat omat lapset, on erityisesti syytä pitää mielessä, että he joutuvat elämään tehdyn ratkaisun kanssa ehkäpä kymmeniä vuosia. Näin ollen viimeisten veroprosenttien tiristäminen tässä ainutkertaisessa järjestelyssä ei ehkä sittenkään saisi olla se kaikkein tärkein tavoite.

Jokainen taloa rakentanut tietää, että ensin tehdään kunnon piirustukset ja sitten vasta aloitetaan rakentaminen. Sukupolvenvaihdos ei eroa tästä. Hyvään ja kattavaan etukäteissuunnitteluun tulee panostaa. Kun suunnitelma on huolella laadittu, sujuu varsinainen rakentaminenkin hyvin ja lopputulos on toivotun kaltainen. Voin luvata, että jo pelkkä yhteydenotto ja selvityksen käynnistäminen keventää mieltä kummasti, joten tartu rohkeasti puhelimeen.

Financial Solutions Oy Pekka Manelius Ekonomi, HHJ

HALUATKO TIETÄÄ LISÄÄ? OTA YHTEYTTÄ ASIANTUNTIJAANt