Ajankohtaista tietoa sukupolvenvaihdoksista

Suomen talous kahlaa edelleen syvissä vesissä

Tätä kirjoitettaessa Yhteiskuntasopimus on saatu maaliin. Valitettavasti yrittäjien edustajaa ei noihin pöytiin tiettävästi taaskaan kutsuttu, joten sinällään tarpeelliset uudistukset on aika pitkälti tehty isojen yritysten lähtökohdista, kuten aina. Hienoa, että asioista on sovittu ja osin senkin seurauksena ilmapiiri on vuosien jälkeen kääntynyt varsin positiiviseksi. Samaan aikaan olemme saaneet varsin myönteisiä talousuutisia, jotka ovat piristäneet erityisesti koko Varsinais-Suomen taloutta. Positiivista pöhinää on havaittavissa eri suunnilla.

Talouden 2008 tapahtuneen jyrkän pudotuksen jälkeen olivat myös sukupolvenvaihdokset jonkin aikaa jäissä.  Viime vuosina sukupolvenvaihdoksia on kokemukseni mukaan kuitenkin toteutettu lähes normaali määrä, jos kohta kaiken kaikkiaan edelleen aivan liian vähän.

Monet asiat ovat myös ajan kuluessa muuttuneet. 2000-luvun alkupuolella merkittävin osa avustamistani sukupolvenvaihdoksista toteutettiin kauppoina tai lahjanluonteisina kauppoina, kun taas puhtaat lahjoitukset olivat varsin harvinaisia. Viimeksi kuluneiden vuosien aikana lahjoitusten määrä on oman kokemukseni myötä sen sijaan kasvanut merkittävästi. Tämä johtunee osaltaan siitä, että yrittäjäkunta on kuluneitten vuosien myötä vanhentunut, eikä luopuvalla yrittäjällä ehkä ole enää suurempia rahantarpeita. Luopuva yrittäjä haluaa yleensä myös varmistaa varsinkin toimintaa jatkavalle perheenjäsenelle mahdollisimman hyvät lähtökohdat. Mikäli toiminta sitten myöhemmin syystä tai toisesta osoittautuisikin kannattamattomaksi, ei jatkajalle jäisi ainakaan suurta velkataakkaa murheekseen. Lisäksi varojen siirtäminen kaupan muodossa ”vastavirtaan” eli lapsilta vanhemmille on usein verotuksellisestikin varsin epäviisasta. Samat rahat kun palaavat lopulta kuitenkin perinnönjaossa lapselle, mutta siinä vaiheessa verohuojennukset eivät yleensä enää ole käytettävissä. 

Sukupolvenvaihdosten rahoitustilanne

Toinen merkittävä muutos liittyy perheen sisäisten sukupolvenvaihdosten rahoitukseen niissä tilanteissa, jolloin vaihdos on päätetty toteuttaa kauppana tai osin lahjanluonteisena kauppana. Perheen sisäisissäkin kaupoissa käytettiin aikaisemmin lähes aina ainakin osarahoituksena myös ulkopuolista rahoittajaa kuten pankkia. Rahoitusta on kyllä saatavilla, mutta nykyisessä tilanteessa luopuva yrittäjä silti usein rahoittaa joko koko kauppasumman tai ainakin merkittävimmän osan siitä. Vakiintuneen verotuskäytännön mukaan näin voidaankin hyvin tehdä, sillä kauppaa ei ole katsottu lahjaksi siinäkään tapauksessa, että luopuja on lainannut koko kauppasumman jatkajalle, kunhan lainaehdot ovat hyväksyttävät.

Nyt on otollinen ajankohta sukupolvenvaihdoksille

Pitkään jatkunut matalasuhdanne näyttäisi nyt kääntyneen varovaiseen nousuun ja yritysten näkymät ovat pääosin varsin myönteiset.  Monien yritysten tulokset ovat huonon taloustilanteen myötä olleet jo vuosia totuttua alhaisemmalla tasolla, mutta nyt on parannusta odotettavissa. Kun verottaja arvonmäärityksessään huomioi substanssiarvon lisäksi myös yrityksen kolmen viimeksi päättyneen (12 kk) tilikauden nettotulosten keskiarvon, asettuu yrityksen tuottoarvo kuitenkin vielä maltilliselle tasolle edeltävien heikompien vuosien vetäessä keskiarvoa alas. Mikäli takana on lisäksi tappiollisia tilikausia, on myös substanssiarvo saattanut alentua. Kun yrityksen arvo on alhainen, muodostuvat myös sukupolvenvaihdoksen veroseuraamukset edullisemmiksi.

Verovapaa sukupolvenvaihdos

Mikäli sukupolvenvaihdos toteutetaan lahjanluonteisena kauppana, saa jatkaja usein jopa puolet yrityksestä lahjana ja maksaa vain toisesta puolesta. Tästä huolimatta yrityksestä luopuva ei joudu maksamaan lainkaan luovutusvoittoveroa ja yrittäjänä jatkava taas saa puolet yrityksestä lahjaksi, mutta ei joudu maksamaan lahjasta lainkaan lahjaveroa. Ainoaksi maksettavaksi veroksi jääkin tässä tapauksessa siis varainsiirtovero 1,6 %. Kun lisäksi yrityksen arvo muodostuu verotuksessa edellä kerrotuista syistä alhaiseksi, jää maksettava kauppahinnan osa usein myös maltilliseksi. Olisiko siis aika ryhtyä toimeen?

Pekka Manelius

HALUATKO TIETÄÄ LISÄÄ? OTA YHTEYTTÄ ASIANTUNTIJAAN